ห้องพัก

เตียง King Size 1 เตียง

พักได้สูงสุด 2 ท่าน

เตียง King Size 1 เตียง

พักได้สูงสุด 2 ท่าน

เตียง King Size 1 เตียง

เพิ่มเตียงเสริมได้ 2 เตียง

พักได้สูงสุด 4 ท่าน

เตียง King Size 1 เตียง

มีระเบียงริมน้ำส่วนตัว

พักได้สูงสุด 2 ท่าน

เตียง Queen Size 1 เตียง

พักได้สูงสุด 2 ท่าน

เตียง Queen Size 1 เตียง

พักได้สูงสุด 2 ท่าน

เตียงเดี่ยว 2 เตียง

มีระเบียงริมน้ำส่วนตัว

พักได้สูงสุด 2 ท่าน

เตียงเดี่ยว 2 เตียง

เพิ่มเตียงเสริมได้ 1 เตียง

พักได้สูงสุด 3 ท่าน

เตียงเดี่ยว 2 เตียง
เพิ่มเตียงเสริมได้ 1 เตียง
พักได้สูงสุด 3 ท่าน

ห้อง Family Room 2 ชั้น

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

เตียง Queen Size 2 เตียง, เตียงเดี่ยว 2 เตียง

พักได้สูงสุด 6 ท่าน